ANBI

ANBIAlgemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

De Stichting Oude Kerk Zoutkamp is een ANBI instelling.

Met ingang van 1 januari 2014 verplicht de belasting ons de volgende gegevens  van de ANBI op onze internetsite te plaatsen.

 

De naam: STICHTING  “OUDE KERK ZOUTKAMP”

Het fiscaal nummer: 817717225

De contactgegevens: de Schans 36, 9974 PL   ZOUTKAMP

 

De bestuurssamenstelling:

Voorzitter: dhr. A.P. Postma

Secretaris: mevr. G. vd Ploeg

Penningmeester: dhr. A.E. Bouma

Gewoon lid: mevr. B. Bottema

Gewoon lid: dhr E. Lukkien

Gewoon lid: mevr. G.J.T. Visser-Wiersum

Gewoon lid: mevr. A. Brands-Kloppenburg

 

Het beleidsplan:  zie de stichting

Het beloningsbeleid:  vrijwilligers

Doelstelling:  zie de stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten:  zie agenda,

Activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie, bestaande uit, Ina Visser,  Akke Brands, Mw B. Bottema en mw G. vd |Ploeg . Alle 4 vanuit het bestuur.

 

Een financiële verantwoording:

Een kort financieel exploitatie overzicht per 31-12-2018

Verzekeringen en belastingen €       644,67
Onderhoud €     1024,49
Energiekosten €       929,49
Kleine investeringen €       140,86
Kantoorkosten €       526,64
Verkoopkosten €       556,66
Reclame/drukwerk/afval en schoonmaakkosten €       476,01
Financieringskosten (rente en bankkosten) €      186,04
   ————  +
Totaal kosten €     4484,84
 ______________________________________________________________
Verkopen €    1548,21
Div. opbrengsten verhuur €      860,00
Giften en donaties €   13233,20
Kammeroaden Olle Kerk €     2280,00
Opbr. overige activiteiten €        313,20
    ———-  +
Totaal opbrengsten €    18234,64