ANBI

ANBIAlgemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

De Stichting Oude Kerk Zoutkamp is een ANBI instelling.

Met ingang van 1 januari 2014 verplicht de belasting ons de volgende gegevens  van de ANBI op onze internetsite te plaatsen.

De naam: STICHTING  “OUDE KERK ZOUTKAMP”

Het fiscaal nummer: 817717225

De contactgegevens: Dhr A.E.Bouma, de Schans 36, 9974 PL   ZOUTKAMP ,

mob.06-22861315

De bestuurssamenstelling:

Voorzitter: dhr. H.J.Brands

Secretaris: mevr. W. Ronda

Penningmeester: dhr. A.E. Bouma

Gewoon lid: dhr E. Lukkien

Gewoon lid: vacant

Het beleidsplan:  zie de stichting

Het beloningsbeleid:  vrijwilligers

Doelstelling:  zie de stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten:  zie agenda,

Activiteiten worden georganiseerd door het bestuur.

Een financiële verantwoording:

Een kort financieel exploitatie overzicht per 31-12-2022

Verzekeringen en belastingen €       951,59
Onderhoud €     2214,48
Energiekosten €      1207,92
Grote en Kleine investeringen €      5491,46
Kantoorkosten €        464,50
Verkoopkosten €        487,61
Reclame/drukwerk/afval en schoonmaakkosten €        138,11
Financieringskosten (rente en bankkosten) €        131,19
Diverse algemene kosten €            0,00
      ————  +
Totaal kosten €    10599,25
 ______________________________________________________________
Verkopen €        960,80
Div. opbrengsten verhuur €      2451,00
Giften en donaties €    10004,20
Kammeroaden Olle Kerk €      1875,00
Subsidie €            0,00
        ———-  +
Totaal opbrengsten €    15291,00