ANBI

ANBIAlgemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

De Stichting Oude Kerk Zoutkamp is een ANBI instelling.

Met ingang van 1 januari 2014 verplicht de belasting ons de volgende gegevens  van de ANBI op onze internetsite te plaatsen.

 

De naam: STICHTING  “OUDE KERK ZOUTKAMP”

Het fiscaal nummer: 817717225

De contactgegevens: Dhr A.E.Bouma, de Schans 36, 9974 PL   ZOUTKAMP ,

mob.06-22861315

 

De bestuurssamenstelling:

Voorzitter: dhr. H.J.Brands

Secretaris: mevr. W. Ronda

Penningmeester: dhr. A.E. Bouma

Gewoon lid: dhr. A. P. Postma

Gewoon lid: dhr E. Lukkien

 

 

 

Het beleidsplan:  zie de stichting

Het beloningsbeleid:  vrijwilligers

Doelstelling:  zie de stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten:  zie agenda,

Activiteiten worden georganiseerd door het bestuur.

 

Een financiële verantwoording:

Een kort financieel exploitatie overzicht per 31-12-2020

Verzekeringen en belastingen €      1184,91
Onderhoud €        320,11
Energiekosten €      1002,85
Kleine investeringen €        265,87
Kantoorkosten €        313,14
Verkoopkosten €        155,03
Reclame/drukwerk/afval en schoonmaakkosten €          37,50
Financieringskosten (rente en bankkosten) €         136,01
   ————  +
Totaal kosten €   3415,42
 ______________________________________________________________
Verkopen €       643,59
Div. opbrengsten verhuur €       705,14
Giften en donaties €   11005,44
Kammeroaden Olle Kerk €     1870,00
Opbr. overige activiteiten €        -41,51
    ———-  +
Totaal opbrengsten € 14182,66