ANBI

ANBIAlgemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

De Stichting Oude Kerk Zoutkamp is een ANBI instelling.

Met ingang van 1 januari 2014 verplicht de belasting ons de volgende gegevens  van de ANBI op onze internetsite te plaatsen.

 

De naam: STICHTING  “OUDE KERK ZOUTKAMP”

Het fiscaal nummer: 817717225

De contactgegevens: de Schans 36, 9974 PL   ZOUTKAMP

 

De bestuurssamenstelling:

Voorzitter: dhr. A.P. Postma

Secretaris: mevr. G. vd Ploeg

Penningmeester: dhr. A.E. Bouma

Gewoon lid: mevr. B. Bottema

Gewoon lid: dhr E. Lukkien

Gewoon lid: mw L. Ronda

Gewoon lid: dhr H.J. Brands

 

Het beleidsplan:  zie de stichting

Het beloningsbeleid:  vrijwilligers

Doelstelling:  zie de stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten:  zie agenda,

Activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie, bestaande uit, Mw B. Bottema  Mw L.Ronda en mw G. vd |Ploeg . Alle 3 vanuit het bestuur.

 

Een financiële verantwoording:

Een kort financieel exploitatie overzicht per 31-12-2019

Verzekeringen en belastingen €      1097,42
Onderhoud €        779,83
Energiekosten €      1706,98
Kleine investeringen €        160,50
Kantoorkosten €        832,92
Verkoopkosten €         178,35
Reclame/drukwerk/afval en schoonmaakkosten €          62,50
Financieringskosten (rente en bankkosten) €         177,49
   ————  +
Totaal kosten €     4995,99
 ______________________________________________________________
Verkopen €       427,63
Div. opbrengsten verhuur €       180,00
Giften en donaties €      3017,15
Kammeroaden Olle Kerk €     2120,00
Opbr. overige activiteiten €        181,78
    ———-  +
Totaal opbrengsten €     5926,56