ANBI

ANBIAlgemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

De Stichting Oude Kerk Zoutkamp is een ANBI instelling.

Met ingang van 1 januari 2014 verplicht de belasting ons de volgende gegevens  van de ANBI op onze internetsite te plaatsen.

 

De naam: STICHTING  “OUDE KERK ZOUTKAMP”

Het fiscaal nummer: 817717225

De contactgegevens: de Schans 36, 9974 PL   ZOUTKAMP

 

De bestuurssamenstelling:

Voorzitter: dhr. A.P. Postma

Secretaris: mevr. G. Dijkman

Penningmeester: dhr. A.E. Bouma

Gewoon lid: mevr. L. Veltrop

Gewoon lid: mevr. G.J.T. Visser-Wiersum

Gewoon lid: mevr. A. Brands-Kloppenburg

 

Het beleidsplan:  zie de stichting

Het beloningsbeleid:  vrijwilligers

Doelstelling:  zie de stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten:  zie agenda,

Activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie, bestaande uit, Ina Visser, Leentje Veltrop en Akke Brands. Alle 3 vanuit het bestuur.

 

Een financiële verantwoording:

Een kort financieel exploitatie overzicht per 31-12-2017

Verzekeringen en belastingen €       561,10
Onderhoud €   2.376.87
Energiekosten €   1.296,07
Kleine investeringen €     682,86
Kantoorkosten €     609,40
Verkoopkosten €     209,27
Reclame/drukwerk/afval en schoonmaakkosten €         9,80
Financieringskosten (rente en bankkosten) €      185,14
   ————  +
Totaal kosten €    5.930,51
 ______________________________________________________________
Verkopen €     932,22
Div. opbrengsten verhuur €     450,00
Giften en donaties €   2.157,85
Kammeroaden Olle Kerk €  2.230,00
Opbr. overige activiteiten €      398,55
    ———-  +
Totaal opbrengsten €   6.168,62