ANBI

ANBIAlgemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

De Stichting Oude Kerk Zoutkamp is een ANBI instelling.

Met ingang van 1 januari 2014 verplicht de belasting ons de volgende gegevens  van de ANBI op onze internetsite te plaatsen.

 

De naam: STICHTING  “OUDE KERK ZOUTKAMP”

Het fiscaal nummer: 817717225

De contactgegevens: Dhr A.E.Bouma, de Schans 36, 9974 PL   ZOUTKAMP ,

mob.06-22861315

 

De bestuurssamenstelling:

Voorzitter: dhr. H.J.Brands

Secretaris: mevr. W. Ronda

Penningmeester: dhr. A.E. Bouma

Gewoon lid: dhr E. Lukkien

Gewoon lid: vacant

 

 

Het beleidsplan:  zie de stichting

Het beloningsbeleid:  vrijwilligers

Doelstelling:  zie de stichting

Verslag uitgeoefende activiteiten:  zie agenda,

Activiteiten worden georganiseerd door het bestuur.

 

Een financiële verantwoording:

Een kort financieel exploitatie overzicht per 31-12-2021

Verzekeringen en belastingen €       907,15
Onderhoud €     4648,19
Energiekosten €      1854,45
Kleine investeringen €        885,34
Kantoorkosten €        102,89
Verkoopkosten €        487,61
Reclame/drukwerk/afval en schoonmaakkosten €          97,50
Financieringskosten (rente en bankkosten) €         109,45
Diverse algemene kosten €         424,75
      ————  +
Totaal kosten €    9517,33
 ______________________________________________________________
Verkopen €      1840,02
Div. opbrengsten verhuur €      1490,00
Giften en donaties €     6004,98
Kammeroaden Olle Kerk €     1990,00
Subsidie €      1494,00
        ———-  +
Totaal opbrengsten €  12819,00