De Stichting

Doelstelling

Na de fusie ( akte 30 december 2005 ) van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk werd besloten om voor de erediensten uitsluitend nog gebruik te maken van het vrij nieuw gereformeerde kerkgebouw. Mede gezien de slechte staat waarin het hervormde kerkgebouw zich bevond.  Al jaren was Bert Brands aan het piekeren over het verdere lot van dit gebouw. Er werden pogingen gedaan om het gebouw o.a. onder te brengen bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Om verschillende redenen is dit toen niet gelukt Na de fusie dreigde het gebouw te verpauperen.  Daarop hebben Bert Brands en Hendrik Nienhuis ( zakenlieden ) de handen ineengeslagen in een uiterste poging de kerk voor het nageslacht te bewaren. Er werd in het dorp een breed draagvlak gevonden en samen met andere enthousiastelingen werd een actie gestart en de Stichting Oude kerk Zoutkamp opgericht ( akte 6 maart 2007 ).Leader logo

Met succes. Het bedrijfsleven van  Zoutkamp en een enkele daar buiten brachten een flink bedrag op; verschillende fondsen waren ook bereid bij te dragen en tenslotte kwam het hoofdbedrag van LEADER ( Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ).

In mei 2010 werd met de restauratie begonnen en in september 2011 lag de kerk er weer  prachtig bij.

Tegenwoordig  houdt de Stichting  zich bezig  met het in stand houden van het gebouw, met de verhuur ervan en met ondersteuning van de activiteitencommissie.

 

 

Kammeroaden Olle kerkANBI

Alle inkomsten van de kerk voor de exploitatie ( buiten de verhuur en de activiteiten om ) dienen te  komen uit giften en van de vaste donateurs (De Kammeroaden van de Olle Kerk) .

Wilt u ook graag dat onze mooie Oude Kerk Zoutkamp behouden blijft, geeft u zich dan s.v.p. op als donateur. Zie daarvoor contact.

Of  steun ons door een gift. Wij zijn een ANBI instelling , wat inhoud dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

 

Of neem contact op met dhr H.J.Brands  voorzitter mob.nr 06-22541901 of

dhr  A.E.Bouma penningmeester mob.nr 06-22861315

 

Ons bankrekeningnummer is: NL 88 RABO 0127 6949 94

 

Loketleefbaarheid en kansrijk Groningen

Verbetering in de kerk zijn toegepast door subsidie van:

Over Kansrijk Groningen